Овог : С

Нэр : Отгонбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.