Овог : Бадрах

Нэр : Шаравсамбуу

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.