Овог : Данзан

Нэр : Даянбилгүүн

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.