Овог : Баатар

Нэр : Оюунбат

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.