Овог : Баатар

Нэр : Оюунбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.