Овог : Баатар

Нэр : Оюунбат

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.