Овог : Чулуундорж

Нэр : Хашчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.