Овог : Чулуундорж

Нэр : Хашчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.