Овог : Чулуундорж

Нэр : Хашчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.