Овог : Намбар

Нэр : Батцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.