Овог : Намбар

Нэр : Батцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.