Овог : Сугар

Нэр : Лхагвадорж

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.