Овог : Сугар

Нэр : Лхагвадорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.