Овог : Сугар

Нэр : Лхагвадорж

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.