Овог : Жигмэддорж

Нэр : Туяа

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.