Овог : Жигмэддорж

Нэр : Туяа

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.