Овог : Жигмэддорж

Нэр : Туяа

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.