Овог : Жигмэддорж

Нэр : Туяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.