Овог : Авирмэд

Нэр : Түмэнбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.