Овог : Сүхбаатар

Нэр : Жавхлан

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.