Овог : Сүхбаатар

Нэр : Жавхлан

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.