Овог : Гунаажав

Нэр : Алтаймаа

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.