Овог : Гунаажав

Нэр : Алтаймаа

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.