Овог : Далхсүрэн

Нэр : Дугардорж

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.