Овог : Далхсүрэн

Нэр : Дугардорж

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.