Овог : Далхсүрэн

Нэр : Дугардорж

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.