Овог : Далхсүрэн

Нэр : Дугардорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.