Овог : Цэрэндулам

Нэр : Базар

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.