Овог : Цэрэндулам

Нэр : Базар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.