Овог : Цэрэндулам

Нэр : Базар

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.