Овог : Еселхан

Нэр : Жагаслаг

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.