Овог : Зоритбаатар

Нэр : Билэгдэмбэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.