Овог : Сандуй

Нэр : Оюунчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.