Овог : Сандуй

Нэр : Оюунчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.