Овог : Сандуй

Нэр : Оюунчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.