Овог : Сандуй

Нэр : Оюунчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.