Овог : Амарсанаа

Нэр : Энэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.