Овог : Амарсанаа

Нэр : Энэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.