Овог : Амарсанаа

Нэр : Энэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.