Овог : Зоригт

Нэр : Ариун

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.