Овог : Хангай

Нэр : Алтай

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
1. Монгол-Британий худалдааны тэнхим Тэргүүн 0000 - 0000
2. Монгол улсын Засгийн газар Ерөнхий сайдын зөвлөх 2010 - 2012
3. Монголын хөрөнгийн бирж Захирал 2011 - 2014