Овог : Хангай

Нэр : Алтай

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.