Овог : Хангай

Нэр : Алтай

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
1. МУИС Эрхзүйн бакалавр 0000 - 2004