Овог : Б

Нэр : Бат-Ирээдүй

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.