Овог : Б

Нэр : Бат-Ирээдүй

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.