Овог : Б

Нэр : Бат-Ирээдүй

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.