Овог : Б

Нэр : Бат-Ирээдүй

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.