Овог : Г

Нэр : Бадрал-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.