Овог : Г

Нэр : Бадрал-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.