Овог : Ц

Нэр : Хэнмэдэх

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
1. Монгол улсын үйлчилгээний гавьяат ажилтан 0000